S námi na to dosáhnete

Reklama

Potřebujete odvézt suť, stavební materiál ze stavby nebo dovézt na stavbu písek, štěrk, beton, aj.? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat na email, kde uvedete následující: 
1. Adresu a místo pro umístění kontejneru
2. Jméno, příjmení a adresu případně IČ a DIČ objednavatele.
3. Telefonní kontakt na objednavatele.
4. Termín a čas pro přistavení kontejneru.
5. Termín a čas pro odvoz kontejneru.
6. Povaha odváženého nebo dováženého materiálu
Nebezpečný odpad jako jsou ledničky, pneumatiky, asfaltové lepenky nebo azbestové prvky nejsou v ceně zahrnuty a je třeba je vždy předem nahlásit.
Zábor chodníku, komunikace nebo prostoru k přistavení kontejneru zajišťuje vždy objednavatel, který tím přebírá zodpovědnost za místo přistavení a úklid místa po odvozu kontejneru.

Při pracech nad rámec dohody je třeba počítat s hodinovou sazbou 400,-Kč za každou započatou hodinu.